ایران ریسپانسیو

اولین ارائه دهنده خدمات ریسپانسیو در ایران
اگر دوست دارید سایت خود را در همه دستگاهها به صورت عالی ببینید بهتر است از خدمات ایران ریسپانسیو استفاده نمایید

ایران ریسپانسیو - ریسپانسیو و خدمات ریسپانسیو در ایران

تعرفه ها

تعرفه ها

تعرفه ریسپانسیو

تعرفه های ایران  ریسپانسیو  با توجه به نوع ساختار سایت شما متفاوت می باشد

وردپرس: با توجه به نوع قالب می تواند هزینه ای از ۱۵۰ تا ۴۵۰ داشته باشد

جوملا: با توجه به نوع قالب و افزونه ها می تواند هزینه ای از ۱۵۰ تا ۵۰۰ داشته باشد

دیتالایف: با توجه به نوع قالب می تواند هزینه ای از ۱۳۰ تا ۴۰۰ داشته باشد

دروپال: با توجه به نوع قالب می تواند هزینه ای از ۱۵۰ تا ۴۵۰ داشته باشد

ویبولتین: با توجه به نوع قالب می تواند هزینه ای از ۱۸۰ تا ۵۵۰ داشته باشد

بقیه مدیریت ها: بستگی به نوع قالب ها دارد که می توان گفت از  ۱۵۰ شروع و هزینه متغییر می باشد